מערכת שיעורים סטודיו 2 שנה"ל תשפ"א 2020-2021

מערכת סטודיו קטן 2021.jpg

 פירואט המרכז למחול בירושלים שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים במערכת השעות והחוגים