מערכת שיעורים הר גילה שנה"ל תשפ"א    2020-2021

מערכת שעות הר גילה 2021.jpg

 פירואט המרכז למחול בירושלים שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים במערכת השעות והחוגים