פירואט המרכז למחול בירושלים שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים במערכת השעות והחוגים