מערכת שיעורים זום

מערכת שעות זום 10.5.2020.jpg

 פירואט המרכז למחול בירושלים שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים במערכת השעות והחוגים