נהלי הרשמה לחוגים וללהקות לשנת תשפ"א 2021-2022

 

על מנת לקיים הפעלת חוגים ולהקות מחול איכותיים ומהנים ובכדי לתת שירות מקצועי וטוב לכל תלמידי משפחת פירואט הנכם נדרשים לקרוא בעיון את נהלי הרישום והתשלומים עבור החוגים. רישום לחוג מהווה הסכמה מצדכם לכל האמור להלן
 

:משך שנת הפעילות

.פעילות בחוג שנתי נמשכת 10 חודשים

חוגים\סדנאות שאינם שנתיים ואשר יתנהלו כקורס או סדנא לזמן תחום, כפי שיוצג בפרסום של חוגים אלה התשלום בגינם יהיה בנפרד ובתוספת לתשלום השנתי של כל חוג\להקה

שנת הפעילות בחוגים השנתיים נפתחת בתאריך 01/09/2020 ומסתיימת בתאריך 30/06/2021

החוגים והלהקות לא יפעלו בחגי ומועדי ישראל, לוח החופשות הינו זהה לחופשות משרד החינוך, בימי זיכרון הפעילות תסתיים בשעה 18:00, וכן לא יתקיימו חוגים בימי ההופעות של פירואט

ידוע לי והריני מאשר בזאת שהופעות פירואט והשיעורים בסטודיו יצולמו במהלך העבודה השנתית והם ישמשו את פירואט בכל הפרסומים שלהם בפלטפורמות ובמדיות השונות

 

:תשלומים

המחיר לחוג\להקה מתייחס לכל תקופת הפעילות בחוג\להקה וכולל את ימי החופשים והחגים במהלך שנה"ל. להסרת ספק, לא ניתן לשלם עבור חלק מפעילות החוג

רקדן המצטרף לפירואט לאחר תחילת השנה ישלם את החלק היחסי משכ"ל החל מיום הצטרפותו לחוג\להקה ואילו תשלום דמי הרישום ישולמו במלואם ולא לפי החלק היחסי. ניתן לבצע תשלום באתר פירואט או במשרד פירואט בשעות הפעילות ימים א' - ה' בשעות  16:30 עד 20:00

:ניתן לבצע את התשלום באופן הבא

.בצ'קים דחויים בפריסה ל-10 תשלומים בתאריך עוקב ליום ה-1 לחודש לכל חודש קלנדרי

             .בכרטיס אשראי בפריסה ל-10 תשלומים ברישום דרך האתר

          :הנחות
  .למשפחה שתרשום תלמיד שני ויותר בסטודיו תוענק הנחה בסה"כ 7% על התלמידים הנוספים

             .למשפחה חד הורית (באישור משרד הרווחה בלבד) תוענק הנחה בסך 7%

             .אין צבירת הנחות

 

:דמי רישום ונהלי הרשמה

        .דמי הרישום השנתי הינם 250 ₪ לחוג דו שבועי, ו- 200 ₪ לחוג חד שבועי

 התשלום  משוכלל בתוך  שכר הלימוד  השנתי והוא עבור דמי רישום, בטוח שנתי וצילום וידאו של מופע

.פירואט

        עבור פעילויות נוספות שיתקיימו בסטודיו כגון: סדנאות רקוד, פעילות העשרה לרקדנים מחוץ   לתכנית

 השנתית, פעילות שנקיים בימי החופשות מלימודים ובקיץ, קורס קיץ במחול וכד', יבוצעו הרשמה נפרדת

 .ותשלום נפרד, והוא אינו ולא יהיה חלק מהתשלום השנתי ששולם עבור המשתתף

 .בכל חוג - השיעור הראשון יהיה פתוח לקהל הרחב להתרשמות וניסיון

 .במידה ונרשמים לחוג, התשלום יכלול את שיעור הניסיון  אם בוצע

 .לא תתאפשר כניסת תלמיד לשיעור השני ללא הסדר הרשמה ותשלום מול משרד פירואט

פתיחת כל חוג מותנה במספר מינימלי של משתתפים. במידה ואין מספיק נרשמים, פירואט רשאי

 לא לפתוח את החוג, ובמידה ומספר הנרשמים יורד מתחת למינימום, רשאי פירואט לסגור את החוג או

.לחבר אותו עם חוג אחר תואם

.במידה והחוג לא יפתח, או ייסגר ע"י פירואט, יוחזר הכסף עבור יתרת החודשים

.פירואט שומר לעצמו את הזכות לשנות את לוח הזמנים והמיקומים של החוגים בהתאם להרשמה

      הודעות ועדכונים שוטפים על החוג במהלך השנה, יתבצעו דרך האתר, קבוצות הוואטסאפ, דוא"ל

          .ובאמצעות פליירים מעת לעת

על ההורים לעדכן את המורה ואת האחראי על החוגים בדבר בעיות בריאות וקשיים אחרים העלולים

          .להשפיע על השתתפות הילד בחוג

.פירואט רשאי להפסיק פעילות משתתף, על פי שיקוליו, במידה והנ"ל פוגע בפעילות השוטפת

.דמי החוג ישולמו גם במקרה של היעדרות מכל סיבה שהיא

בכל מקרה של היעדרות ארוכה מהחוג\ להקה שתקשה או תמנע מהרקדנים השתלבות בחוג להקה

.באופן סדיר הנהלת פירואט תשקול כיצד לנהוג
 


:ביטולים והחזרים כספיים

.ביטול חוג יתאפשר עד לתאריך 31/12/2020  בלבד

.ביטול חוג יעשה ע"י מילוי טופס ביטול חוגים בלבד! במשרד פירואט בלבד

.הפסקת לימודים של תלמיד עד גיל 18 מחייבת הודעה וחתימה על טופס ביטול ע"י ההורים בלבד

.אין ביטול חוג רטרואקטיבי ולא יהיה החזר כספים בגינו

במקרה של ביטול חוג: התשלום יגבה עד תום החודש בו בוטל החוג ובתשלום חודש אחד נוסף, עבור

תלמידי כתות הגן בלבד ההסדר תקף עד תום שנת הלימודים, קרי תום חודש מאי  2021

החל מתאריך 1/1/2021 עד 1/3/2021 ניתן יהיה לבטל את ההרשמה בתשלום חודשיים נוספים מתום

.חודש ההודעה שתמולא במשרד פירואט

החל מתאריך  1/3/21 כל ביטול הרשמה מכל סיבה שהיא , לא יהיה החזר כספי כלל והתשלום ימשיך

.וייגבה עד לסוף שנת הלימודים וגמר התשלום בגינה

 

:שונות

.פירואט יהיה רשאי להעמיד מורה ממלא מקום למורה חסר או שנבצר ממנו להמשיך את תפקידו

       .תלמידי פירואט מבוטחים בבטוח צד ג' בלבד ורק לאחר תשלום דמי הרישום והביטוח

     .הביטוח תקף לכל תלמיד במועדי החוג שלו בלבד ורק בתוך שטח פירואט